Prosjekt Tilhørighet

Nesten for godt til å være sant. Kjell Inge Røkke gir med sitt selskap TRG inntil 25 millioner kroner til lag og organisasjoner som selger sesongkort til kampene på Aker Stadion.

Når du kjøper sesongkort gjennom Prosjekt Tilhørighet, gir TRG bortimot tilsvarende sum til den organisasjonen som du velger og som står ditt hjerte nærmest. Summen blir bestemt av hvor ofte du kommer på kamp, men minimum 80% av verdien på sesongkortet blir tildelt.

Ved å velge Fræna Volleyballklubb når du kjøper sesongkort, gir du et viktig bidrag til vårt arbeid for barn og unge som ønsker å spiller volleyball.Les mer på Prosjekt Tilhørighets sider på  Molde Fotballklubbs sider-