Bli medlem av
Fræna Volleyballklubb


Hvem skal bli medlem?

Barn under 15 år må registreres av en foresatt, og kan ikke opprette sin egen bruker.

Anbefales å laste MinIdrett App for å få oversikt over medlemskapet.

Velkommen til oss!

Medlemskontigent

100kr/sesong

Alle kan bli medlem i klubben, enten man ønsker å spille volleyball selv, eller fordi du bare vil støtte klubbens arbeid i lokalmiljøet.

Spillende medlemmer betaler i tillegg en treningsavgift.


Treningsavgift

500kr/sesong

Treningsavgift er kostnader forbundet med å utøve den enkelte idrett.

Denne avgiften skal gjenspeile idrettslagets kostnader for å kunne tilby den aktuelle aktiviteten.

Slike kostnader kan være hall- og baneleie, samt kostnader i forbindelse med trenere, dommere, kurs, utstyr, mm.

Lisens

Alle som deltar i konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber må betale
lisens.

Lisensen betales til forbundet og ikke til klubben.