Lisens og Forsikring

Hvorfor betaler du lisens?

Lisensen er en aktivitetsavgift – og forsikring. Den gir NVBF inntekter til utvikling og tilrettelegging av aktivitet, i tillegg til å dekke forsikringspremien for våre deltakere (se gjeldende forsikringsvilkår). Skadeforsikringen gjelder for all trening, og den gir en god dekning. Du får ekstra god dekning dersom du velger plusslisens.

Lisensinntektene gir NVBF mulighet til å prioritere prosjekter som utvikler aktivitetstilbudet vårt. De bidrar blant annet til trener- og spillerutvikling på alle nivåer, prosjekter for rekruttering, samt å skape gode møteplasser for hele volleyballfamilien.

Klubbens ansvar

Hver klubb har ansvar for at alle som deltar i trening og konkurranseaktivitet er registrert i Sportsadmin. Ny spiller i klubben må først registreres, deretter vil det være mulig for spilleren å foreta betaling i MinIdrett. Den lisensansvarlige i hver klubb må sørge for at de spillerne som betalte lisens sist sesong står registrert i Sportsadmin med korrekt e-postadresse, spesielt før åpning av ny lisensperiode. Kontakt derfor din klubb dersom du ikke har lisensen tilgjengelig i MinIdrett.

Hva er plusslisens?

Plusslisens gir spilleren en utvidet forsikring ved skade. Den gir rett til raskere oppstart av behandling, samt høyere dekning av utgifter til utredning, behandling og eventuell operasjon. Les en detaljert oversikt over fordeler plusslisens gir i forsikringsavtalen.

Varighet

“Volleyballisens 2022-23” er gyldig fra betalingsdato til 14. september 2023.
“Sandvolleyballisens 2022” er gyldig fra betalingsdato til 31. desember 2022.


Mer info om lisens: https://volleyball.no/lisens-og-forsikring/#1611912230863-6ffb1174-08ea